دو پیکارجوی طالب در هرات طعمه ماین دست‌ساز خود شان کشته شدند

دو پیکارجوی طالب در هرات طعمه ماین دست‌ساز خود شان کشته شدند

ریاست امنیت ملی هرات با نشر خبرنامه‌یی از کشته شدن دو پیکارجوی طالب در این ولایت خبر داده است.   ریاست امنیت ملی در این خبرنامه گفته که این دو پیکارجوی طالب در اثر انفجار ماین دست‌سازخود شان کشته شده اند. بر بنیاد این...