پیکارجویان طالب با مقام‌های افغان در عربستان سعودی ملاقات کردند

پیکارجویان طالب با مقام‌های افغان در عربستان سعودی ملاقات کردند

به گفته منابع، رهبران پیکارجویان طالب در این دیدار از مقام‌های افغان خواستند که در برگزاری انخابات صلح‌آمیز، آنان را همکاری نمایند.   رهایی شماری از زندانیا پیکارجویان طالب یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نشست...