پیوستن دختران چیبوک به خانواده‌هایشان

پیوستن دختران چیبوک به خانواده‌هایشان

بیست و یک دختر که بیش از دو سال قبل توسط گروه بوکو حرام در شهر چیبوک نیجریه ربوده شدند در مراسمی به خانواده های خود ملحق شده اند. یکی از این دخترها در مراسم برگزار شده در ابوجا که با ابراز احساسات زیاد همراه بود گفت که آنها...