دبیر کل سازمان ملل به ضرورت اجرای پیمان پاریس تاکید کرد

دبیر کل سازمان ملل به ضرورت اجرای پیمان پاریس تاکید کرد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت اجرایی پیمان پاریس، برای جلوگیری از تخریب شدن لایه اوزون و تغییرات آب و هوایی تاکید ورزید. دبیر کل سازمان ملل گفته است که باید همه کشورها در راستای اجرای پیمان پاریس تلاش...