تاکید ارگ ریاست‌جمهوری به ایجاد شفافیت درعقد پیمان‌های وزارت معادن

تاکید ارگ ریاست‌جمهوری به ایجاد شفافیت درعقد پیمان‌های وزارت معادن

ارگ ریاست جمهوری، به ایجاد شفافیت در عقد پیمان‌های وزارت معادن تاکید می‌نماید. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور غنی گفته است که هم اکنون مشکلاتی در عقد پیمان‌های وزارت معادن وجود دارد و به همین دلیل حکومت در...