شورای عالی صلح: اگر طالبان خواهان مذاکره اند از پیش شرط بگذرند

شورای عالی صلح: اگر طالبان خواهان مذاکره اند از پیش شرط بگذرند

شورای عالی صلح در واکنش به خواسته‌های تازه طالبان از امریکا می‌گوید که هیچ پیش شرطی برای رسیدن به صلح کمک نمی‌کند. عطا الرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح گفت که مجرای رسیدن به صلح، شورای عالی صلح است و اگر طالبان...