نوشته هایی با برچسب "پیش‌روی"

نیروهای دولتی سوریه به پیش‌روی به مواضع مخالفان ادامه می‌دهند

نیروهای دولتی سوریه به پیش‌روی به مواضع مخالفان ادامه می‌دهند

درگیری شدید نیروهای دولتی سوریه برای پیشروی درمناطق شرقی حلب که شورشیان تصرف آنرا دراختیاردارند تا نیمه‌های شب سه شنبه ادامه یافت. با این حال گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می‌گوید که دولت سوریه در هفته‌های اخیر بیش از...

پیش‌روی نیروهای دولتی سوریه برای بازپس‌گیری فرودگاه حلب

پیش‌روی نیروهای دولتی سوریه برای بازپس‌گیری فرودگاه حلب

نیروهای دولتی سوریه خود را برای بازپس گیری فرودگاه شهر حلب از گروههای مسلح ضد دولتی آماده می کنند. این فرودگاه از سال گذشته به تصرف گروههای مسلح مخالف دولت در آمده است. به گفتۀ تلویزیون دولتی سوریه، جادۀ منتهی به این...