پیشکش طرح بستن زندان گوانتانامو از سوی پنتاگون

پیشکش طرح بستن زندان گوانتانامو از سوی پنتاگون

پنتاگون امروز طرحی را در بارهٔ بسته شدن زندان گوانتانامو به کانگرس ایالات متحدهٔ امریکا پیشکش خواهد کرد. بارک اوباما از زمانی که رییس جمهور امریکا شد، خواستار بسته شدن این زندان است اما او با مخالفت‌های جدی در کانگرس...