پیشنهاد صلح حکومت به طالبان تاهنوز بی‌جواب مانده است

پیشنهاد صلح حکومت به طالبان تاهنوز بی‌جواب مانده است

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی امروز در نشست شورای وزیران گفت که طرح صلح و کنار گذاشتن جنگ در افغانستان، با استقبال گرم ملت و جامعه بین المللی مواجه شده اما تاکنون طالبان در این باره سکوت کرده اند.   داکتر عبدالله رئیس...