پیشروی نیروهای دولتی لیبی در شهر سرت

پیشروی نیروهای دولتی لیبی در شهر سرت

نیروهای دولتی لیبی روز گذشته اعلام کردند که یکی از آخرین محلات تحت کنترل شبه نظامیان گروه داعش در شهر سرت را تصرف کرده اند. به گزارش رویترز، نیروهای وابسته به دولت لیبی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است، با...