پیشروی ارتش در حلب و موفقیت نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال

پیشروی ارتش در حلب و موفقیت نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال

به گزارش رویترز ارتش سوریه روز شنبه با عقب راندن شورشیان مخالف دولت، روستای منیان در منطقه ضاحیه الاسد در غرب شهر حلب را به کنترل خود درآوردند. این روستا چند هفته پیش توسط شورشیان از دست نیروهای دولتی خارج شده بود. به...