پیشرفت کند عملیات ۳۷ ظفر در شمال شهر فیروزکوه

پیشرفت کند عملیات ۳۷ ظفر در شمال شهر فیروزکوه

عملیات۳۷ ظفردر شمال شهر فیروزکوه به کندی پیش می‌رود. جنرال محی الدین غوری فرمانده کل ارتش درغرب کشور درتازه ترین بیاناتش به رسانه ها گفته مخالفان حکومت مواضع مشخص ندارند ونیروهای امنیتی درتلاش محل بود وباش آنان هستند...