پیشتازی “گوترس” پرتغالی در رای گیری دبیر کلی سازمان ملل

پیشتازی “گوترس” پرتغالی در رای گیری دبیر کلی سازمان ملل

دیپلمات‌های آگاه اعلام کردند که نخست وزیر سابق پرتغال پس از انجام سومین رای گیری مخفی همچنان بیشترین بخت را برای احراز پست دبیر کلی سازمان ملل دارد. دیپلمات‌ها تاکید کردند که پس از برگزاری سومین رای گیری مخفیانه در...