پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان مقابل ایرلند

پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان مقابل ایرلند

تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدار یک روزه شان در برابر ایرلند، توانستند آن تیم را شکست دهند.   ملی پوشان کرکت افغانستان با تفاوت ۱۳۸ دوش، تیم ایرلند را شکست دادند. این بازیکنان در نخستین دیدار یک روزه خود...