پیروزی ورزشکاران افغانستان در سازمان «ای. سی. بی»

پیروزی ورزشکاران افغانستان در سازمان «ای. سی. بی»

گزارش‌ها حاکی از آنست که احمدولی هوتک و باز محمد مبارز ۲ ورزشکار ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان موقف شدند تا حریفان‌شان را در سازمان‌ «ای.سی.بی‌« شکست بدهند.   گفته می‌شود که مسابقات این ۲ ورزشکار افغانستانی جمعه...