پیتر کاسکروف: استرالیا همکار افغانستان باقی می‌ماند

پیتر کاسکروف: استرالیا همکار افغانستان باقی می‌ماند

پیتر کاسکروف، یک جنرال استرالیایی در دیدار با رییس‌جمهور غنی گفته است که کشورش متعهد به کمک و انکشاف اقتصادی در افغانستان است. محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری با پیتر کاسکروف، دیدار کرد. در...