هفتمین نشست پگواش در کابل برگزار شد

هفتمین نشست پگواش در کابل برگزار شد

قرار است هفتمین نشست پگواش در کابل امروز سه شنبه برگزار گردد. خلیل صافی مسئول مؤسسه غیر دولتی پگواش در کابل می‌گوید، این نشست به منظور زمینه سازی گفتگو های صلح میان افغانستان و طالبان برگزار می‌گردد و در آن شماری از...