پگواش: نخستین روز نشست دوحه پرثمر بود

پگواش: نخستین روز نشست دوحه پرثمر بود

دومین روز نشست غیررسمی در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر امروز برگزار می‌شود. موسسۀ غیر حکومتی پگواش این گفتگوهای غیررسمی دوروزه را سازماندهی کرده است. پاولو کوتا راموسینو منشی عمومی...