پکتیا بهترین اقلیم را برای کشت زعفران دارد

پکتیا بهترین اقلیم را برای کشت زعفران دارد

مسئولان در وزارت زراعت و آبیاری افغانستان می‌گویند که بنابر آزمایش‌هایی که در ولایت پکتیا انجام داده‌اند در یافتند که این ولایت بهترین اقلیم را برای کشت زعفران دارد.   «اکبر رستمی» سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری روز...