پوچتینو: علاقه برای صحبت کردن در مورد نشستن روی نیمکت بارسلونا را ندارم

پوچتینو: علاقه برای صحبت کردن در مورد نشستن روی نیمکت بارسلونا را ندارم

مائوریتسیو پوچتینو، سرمربی جوان تاتنهام در رابطه به نشستن روی نیمکت بارسلونا سخن زده است. پوچتینو در جمع خبرنگاران گفته است که هم اکنون علاقه پیرامون صحبت کردن بخاطر مربی گیری در بارسلونا را ندارم. پوچتینو گفت: " علاقه ای...