قابل استفاده بودن برخی پول های کهنه و فرسوده در ولایت فراه

قابل استفاده بودن برخی پول های کهنه و فرسوده در ولایت فراه

در حالی که شمار زیادی از ساکنان ولایت فراه به این باورند که بیشتر پول های کهنه و فرسوده که نزد شان باقی مانده دیگر اعتبار  ندارد، اما مسئولان د افغانستان بانک ولایت فراه میگویند بخش زیادی از پول های کهنه به ویژه پول هایی...