پول کمک‌های جهانی در افغانستان به جیب جنگ‌سالاران می‌رود

پول کمک‌های جهانی در افغانستان به جیب جنگ‌سالاران می‌رود

بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید که بخش بزرگی از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان به نفع جنگ‌سالان تمام می‌شود.   وی افزوده که جنگ‌سالان در افغانستان بیشتر پول‌های کمکی را در حساب‌های بانکی...