پولیس هرات یک دستگاه تولید پول تقلبی را کشف و ضبط کرده است

پولیس هرات یک دستگاه تولید پول تقلبی را کشف و ضبط کرده است

مدیریت استخبارات فرماندهی پولیس هرات یک دستگاه چاپ بانکنوت غیرقانونی را کشف و به دست آوردند. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی پولیس هرات گفت: "نیروهای بخش مدیریت استخبارت این فرماندهی، در منطقه ملاسیان که در ناحیه نهم شهر...