پول صرفیه‌های برق در ولسوالی‌های کشک ‌رباط‌ سنگی و گلران هرات را طالبان می‌گیرند

پول صرفیه‌های برق در ولسوالی‌های کشک ‌رباط‌ سنگی و گلران هرات را طالبان می‌گیرند

پول صرفیه‌های برق در ولسوالی‌های کُشک ‌رباط سنگی و گلران ولایت هرات را به عوض ماموران اداره برق، افراد طالبان می‌گیرند.   با این حال مسئولان در اداره برق هرات این مسئله را تائید کرده، می‌گویند: این باج‌گیری‌ها...