پول‌های سفید از کشور جنگ‌زده بیرون می‌شوند

پول‌های سفید از کشور جنگ‌زده بیرون می‌شوند

دیده‌بان شفافیت افغانستان گفته که برخی از شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پولی در کشور دست به پول‌شویی می‌زنند. اکرام افضلی رییس اجراییه این نهاد گفت که یافته‌های این نهاد نشان داده که این شرکت‌ها هنگام انتقال پول از...