پولیس کانادا یک نفر را در پیوند به کشتار مسجد کبک بازداشت کرد

پولیس کانادا یک نفر را در پیوند به کشتار مسجد کبک بازداشت کرد

مقام‎‌های امنیتی کانادا یک دانشجو را به ظن قتل شش نمازگزار مسلمان در مسجدی در کبک بازداشت کرده‌اند. به گفتۀ پولیس کانادا، الکساندر بیسونت ۲۷ سال سن دارد و در پیوند به این حمله به دادگاه حاضر می‌شود. گزارش‌ها از کانادا...