پولیس نیمروز محموله ۷۰ کیلوگرامی مواد مخدر را کشف کرد

پولیس نیمروز محموله ۷۰ کیلوگرامی مواد مخدر را کشف کرد

مقام‌های امنیتی در نیمروز، از کشف محمولۀ ۷۰ کیلوگرامی مواد مخدر خبر داده‌اند. خواجه جیلانی ابوبکر، فرماندۀ پولیس نیمروز به تلویزیون چکاد گفته است که این محموله شامل ۳۴ کیلوگرام تریاک و ۳۶ کیلوگرام چرس می‌باشد. به گفتۀ...