پولیس فراه یک فرد را به ظن نگهداری جنگ‌افزار بازداشت کرد

پولیس فراه یک فرد را به ظن نگهداری جنگ‌افزار بازداشت کرد

پولیس فراه یک فرد را به ظن نگهداری جنگ‌افزار شب گذشته بازداشت کرده است. اقبال باهر، سخنگوی پولیس فراه می‌گوید این فرد طی عملیات مشترک مدیریت مبارزه با جرائم جنائی این فرماندهی بازداشت شده‌است. آقای باهر هشدار می‌دهد...