ناتوانی وزارت داخله برای جذب پولیس زن، وزارت داخله نتوانسته تعهداتش را عملی نماید

ناتوانی وزارت داخله برای جذب پولیس زن، وزارت داخله نتوانسته تعهداتش را عملی نماید

وزارت داخله نتوانسته است که تعهداتش مبنی بر افزایش ۵ هزاری پولیس زن در سال ۱۳۹۶ را عملی سازد و این در حالی است که این وزارت تاکنون ۳ هزار پولیس زن را استخدام کرده است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزارت امور داخله به...