۷۰ درصد تشکیلات پولیس خیالی در هلمند از بین رفته است

۷۰ درصد تشکیلات پولیس خیالی در هلمند از بین رفته است

مقام‌ها در ادارۀ محلی هلمند گفته‌اند که از چهار ماه به این‌سو، ۷۰ درصد تشکیلات پولیس خیالی در هلمند از بین رفته است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند گفته است که ادارۀ محلی این ولایت در تلاش نابودی کامل پولیس خیالی است. به...