پولیس یک ماین را در مرکز شهر هرات خنثی کرد

پولیس یک ماین را در مرکز شهر هرات خنثی کرد

از انفجار یک ماین کنار جاده‌ای در ناحیه یازدهم شهر هرات جلوگیری شد. مقام‌های امنیتی هرات می‌گویند که این ماین به‌منظور آماج کاروان نیروهای امنیتی در این منطقه کارگذاری شده بود. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به...