پولیس: کارمندان ربوده شده را آزاد کردیم

پولیس: کارمندان ربوده شده را آزاد کردیم

پولیس هرات می گوید که دریک عملیات نظامی روز گذشته ۱۵ کارمند مؤسسه ماین پاکی "هلوتراست" را از چنگال یک فرمانده طالبان نجات داده است. این افراد شام روز جمعه هفتۀ گذشته از ولسوالی کهسان هرات توسط افراد ملا حیدر ربوده...