وظایف فرماندهان گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق در آمد

وظایف فرماندهان گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق در آمد

به دنبال وقوع حملات انفجاری در شهر کابل، وظایف فرماندهان گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق در آمده است. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در یک نشست خبری با بیان این مطلب گفته است که این اقدام به‌خاطر تامین هر چه بیشتر...