پولیس کابل : ۵۷۱ کیلوگرام مواد مخدر را کشف کردیم

پولیس کابل : ۵۷۱ کیلوگرام مواد مخدر را کشف کردیم

پولیس ملی کشور در چند عملیات بر علیه قاچاقچیان مواد مخدر در کابل ده‌ها کیلو گرام مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. منسوبین فرماندهی عملیاتی کابل "گیت" در جریان یک عملیات موفق به کشف و ضبط بیش از ۵۷۱ کیلوگرام تریاک شدند. این...