لوای پنجم پولیس مرزی با پایگاه ۲۰۷ ارتش ادغام خواهد شد

لوای پنجم پولیس مرزی با پایگاه ۲۰۷ ارتش ادغام خواهد شد

لوای پنچم پولیس مرزی قرار است رسماً با واحدهای پایگاه  ۲۰۷ ارتش در غرب افغانستان ادغام شود.   راز محمد اوریاخیل رئیس ارکان پایگاه ۲۰۷ ارتش در غرب افغانستان می‌گوید که بمنظور دفاع از مرزهای وطن و تأمین امنیت هر چه...