پولیس پاکستان معلم یک مکتب آموزشی داعش را بازداشت کرد

پولیس پاکستان معلم یک مکتب آموزشی داعش را بازداشت کرد

نیروهای امنیتی و پولیس پاکستان در عملیاتی ۶ تروریست وابسته به داعش را از مناطق مختلف ایالت پنجاب بازداشت کردند. نیروهای امنیتی پاکستان با توجه به اطلاعاتی که از اعضای بازداشت‌شده داعش در پاکستان به دست آورده بودند ۶...