پولیس هرات ۳ سارق را بازداشت کرد

پولیس هرات ۳ سارق را بازداشت کرد

در خبرنامه امروز فرمانده امنیه هرات که یک کاپی آن به تلویزیون چکاد رسیده، آمده است که مأموران بخش مبارزه علیه جرائم جنایی پولیس هرات روز گذشته یک سارق را در نزدیکی ولسوالی رباط سنگی بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه پولیس...