پولیس هرات: هیچ کس حق بسته کردن دروازه کمیسیون انتخابات را ندارد

پولیس هرات: هیچ کس حق بسته کردن دروازه کمیسیون انتخابات را ندارد

فرمانده پولیس هرات ادعای بسته شدن درواز‌های کمیسون انتخابات دراین ولایت را رد کرده است.   امین الله امرخیل، فرمانده پولیس هرات به معترضان هشدار داده و گفته است که به هیچ کس اجازه بستن دروازه کمیسیون انتخابات در این...