پولیس هرات یک موتر مسروقه را کشف کرد

پولیس هرات یک موتر مسروقه را کشف کرد

پولیس ولایت هرات موفق شد یک دستگاه موتر مسروقه را از ولسوالی انجیل کشف و بدست آورده است.   سید احمد محمدی سرپرست آمریت مطبوعات فرماندهی پولیس هرات می‌گوید این دستگاه موتر مسروقه نوع کرولا روز گذشته کشف و بدست آمده است...