پولیس هرات: موترهای شیشه سیاه توقف داده می‌شود

پولیس هرات: موترهای شیشه سیاه توقف داده می‌شود

مقام‌های پولیس هرات می‌گویند که توقف موترهای شیشه سیاه و موترهای ویشی از بامداد امروز را آغاز کردند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به "تلویزیون چکاد " می‌گوید که بر اساس فرمان جنرال مجید روزی فرمانده امنیه این...