پولیس هرات: جلوی افراد قانون شکن گرفته خواهد شد

پولیس هرات: جلوی افراد قانون شکن گرفته خواهد شد

مسئولان در فرماندهی پولیس هرات به تمام نیروهای امنیتی دستور داده اند تا در مقابل افرادی که بی بندوبار می خوانند، ایستادگی کنند.   امین الله امر خیل، فرمانده پولیس هرات به نیروهای تحت امرش دستور داده تا به منظور سرکوب...