پولیس هرات عملیات جمع آوری معتادین را آغاز کرد

پولیس هرات عملیات جمع آوری معتادین را آغاز کرد

فرماندهی پولیس هرات به تمام ماموریت های پولیس شهری این ولایت دستور داده تا معتادین به مواد مخدر را از سطح شهر خصوصاً مناطق مزدحم جمع آوری کنند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفت که پولیس پس ازآن این...