پولیس هرات سه سارق حرفه‌ای موتورسایکل را بازداشت کرد

پولیس هرات سه سارق حرفه‌ای موتورسایکل را بازداشت کرد

ماموران حوزه اول امنیتی هرات روزگذشته سه سارق موتورسایکل را از منطقه نو آباد بازداشت کردند. درخبرنامه ای پولیس هرات آمده که از منزل مسکونی این افراد ۶ دستگاه موتورسایکل مسرقه ویک دستگاه تغیر نمبر انجین موتورسایکل بدست...