پولیس هرات دو نفر را به اتهام قتل بازداشت کرد

پولیس هرات دو نفر را به اتهام قتل بازداشت کرد

دو تن در ولسوالی گذره هرات به ظن قتل بازداشت شدند. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی پلیس هرات گفت: این دو تن به ظن دست داشتن در قتل دو باشنده ولسوالی گذره بازداشت شده‌اند. سخنگوی پلیس هرات اظهار داشت که این افراد پیش از این نیز به...