پولیس هرات دست آورد یک هفته ی  خود رسانه‌ای ساخت

پولیس هرات دست آورد یک هفته ی خود رسانه‌ای ساخت

پولیس ولایت هرات می گوید که درطول هفتۀ جاری ۲۴ فرد مضنون را درپیوند به جرایم مختلف از شهر ولسوالی های اوبه وپشتون زرغون این ولایت بازداشت کردند. به گزارش گزارشگر "تلویزیون چکاد "که درکنفرانس خبری امروز فرماندهی امنیه...