پولیس هرات با دایاگ همکاری کرد

پولیس هرات با دایاگ همکاری کرد

بخش مبارزه با تروریسم فرماندهی امنیه هرات امروز ۹۱ میل جنگ افزار مختلف النوع را به پروسه دایاگ تسلیم داد. این جنگ افزارها در طول چند ماه گذشته از نزد افراد غیر مسئول در رویدادهای مختلف در سطح شهر هرات به دست آمده است. در...