پولیس هرات: از خانۀ قاری امید سلاح و مهمات به دست آوردیم

پولیس هرات: از خانۀ قاری امید سلاح و مهمات به دست آوردیم

پولیس هرات از کشف مقداری سلاح و مهمات از خانه‌یکی از تروریستانی که هم‌اکنون دربند آنان است خبر داد. در خبرنامه بخش رسانه‌های فرمانده امنیه هرات آمده که روز گذشته درنتیجۀ بازرسی خانۀ قاری امید، تروریستی که روز شنبه...