پولیس هرات ۱۲۵۰ کیلوگرام مواد مخدر را به‌دست آورد

پولیس هرات ۱۲۵۰ کیلوگرام مواد مخدر را به‌دست آورد

پولیس هرات روز گذشته بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی که از آن در ساخت هرویین و کرستال استفاده می‌شود را از یک منطقه مرزی با کشور ایران کشف و ضبط کرده است. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس این ولایت گفت: "این محموله مواد...