پولیس نیمروز پنج هزار کیلو گرام مواد کیمیاوی را آتش زد

پولیس نیمروز پنج هزار کیلو گرام مواد کیمیاوی را آتش زد

پولیس ولایت نیمروز نزدیک به پنج‌هزار کیلوگرام مواد کیمیاوی نوع تیزاب که برای ساخت انواع مواد مخدر به‌کار می‌رفت، روز گذشته آتش‌زد.   محمدعمری سخنگوی پولیس نیمروز می‌گوید این محموله چندی قبل از سوی پولیس مبارزه با...