پولیس میدان هوایی کابل یک قاچاقچی مواد مخدر را بازداشت کرد

پولیس میدان هوایی کابل یک قاچاقچی مواد مخدر را بازداشت کرد

پولیس میدان هوایی کابل یک قاچاقچی را بازداشت کرد که مقدار بی‌سابقه‌ای از مواد مخدر را در بطنش جاسازی و قصد قاچاق آن را به هند داشت.   خالد موحِد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به یکی از رسانه‌های...